• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239
 • ทรงพระเจริญ

  ๒๘ ก.ค.๕๙ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร

  Learn More
 • 9 มิ.ย. 2559 โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

  9 มิ.ย. 2559 โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

  Learn More
 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  Learn More

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

28/09/2559 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย
23/09/2559 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
23/09/2559 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
23/09/2559 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
07/09/2559 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำสรวย ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
29/08/2559 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำสรวย  หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรว
29/08/2559 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2559
15/08/2559 ประกาศ วัน เวลาและสถานที่ การตรวจรับงานจ้างห้องน้ำสาธารณเทศบาลตำบลแม่สรวย
08/08/2559 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
08/08/2559 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

11/08/2559 โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 3 จุด และติดตั้งราวเหล็กกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุด
03/08/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย จำนวน 2 คัน
26/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำสรวย หมู่ที่ 12 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
12/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งน้ำสรวย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
12/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย (บริเวณโซนขายเนื้อ - ขายปลา) บริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
29/06/2559 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จัดซื้อกล้อง จำนวน 10 ตัว
29/06/2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างร้านเช่าขายของเทศบาลตำบลแม่สรวย วริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย
15/06/2559 ประกาศราคากลางโครงการงานถมดินบริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ในโฉนดเลขที่ 8863
04/06/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.20 เมตร
Read More >
... ไม่มีข้อมูลประกาศ ...

รายงานสรุปผลเทศบาลตำบลแม่สรวย

ประมวลภาพกิจกรรม

 • ซ้อมอัคคีภัยในสถานศึกษา
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
 • โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน
 • โครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต ทตแม่สรวย
 • โครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต ทตแม่สรวย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมุ่งเน้นในการนำพาสังคมไปสู่การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้ีัรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด

Click Here