• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศราคากลาง จำนวน 19 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
26/06/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ชื่อโครงการ จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมเอนกประสงค์ คอนกรีตเสิรมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง พร้อมถนน ลานจอดรถ โรงจอดรถ รั้ว และงานภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
24/05/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย พร้อมตีเส้นจราจรที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
18/01/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
26/12/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
26/12/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนภายในบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย) หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
23/11/2559 ประกาศราคากลาง โครงการงานถมดินพร้อมบดอัดแน่น บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
15/11/2559 ประมาณกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมราวกันตก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณลำเหมืองหนองบัว ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
03/11/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
23/10/2559 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิดจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
21/10/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
11/08/2559 โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 3 จุด และติดตั้งราวเหล็กกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุด
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
03/08/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย จำนวน 2 คัน
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
26/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำสรวย หมู่ที่ 12 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
12/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย (บริเวณโซนขายเนื้อ - ขายปลา) บริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
12/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งน้ำสรวย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
29/06/2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างร้านเช่าขายของเทศบาลตำบลแม่สรวย วริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
29/06/2559 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จัดซื้อกล้อง จำนวน 10 ตัว
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
15/06/2559 ประกาศราคากลางโครงการงานถมดินบริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ในโฉนดเลขที่ 8863
 • Superadmin
 • 4 views
04/06/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.20 เมตร
 • Superadmin
 • 4 views