• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานทางการเงิน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
08/01/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/01/2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/12/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/11/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/10/2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/10/2560 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/10/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/09/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/08/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/07/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/06/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
16/05/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/05/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/04/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/03/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/02/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/01/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/12/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
07/12/2559 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/11/2559 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views