• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานทางการเงิน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
04/09/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/08/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/07/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/06/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
16/05/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/05/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/04/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/03/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/02/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/01/2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/12/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
07/12/2559 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/11/2559 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/10/2559 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/10/2559 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/09/2559 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/08/2559 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/07/2559 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
23/06/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/04/2559 รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2559
 • Superadmin
 • 4 views