• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
15/09/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
18/08/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
11/07/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
07/07/2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
13/06/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
16/05/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/05/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
10/04/2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
19/03/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
17/02/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/01/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/01/2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/12/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
28/11/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
23/10/2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
23/10/2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
17/10/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
07/10/2559 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
19/09/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
19/09/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views