• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประมวลภาพกิจกรรม

เครื่องอัดกลีบดอก
View
ทะเบียนภูมิปัญญา แบบพิมพ์ในการทำดอกผึ้ง เครื่องสักการะล้านนา
View
เครื่องอัดกลีบ ดอกไม้แห้ง
View
เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา
View
แบบพิมพ์ดอกผึ้ง
View