• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

โครงการเต้นแอโรบิคและรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพปีที่ 5

โครงการเต้นแอโรบิคและรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สรวย