• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

26/04/2560 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
20/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 4 (1)  หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
20/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนเทศบาล 4(1) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
20/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5, 5 (1) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
20/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนเทศบาล 5, 5(1) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
19/04/2560 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
18/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพิ่มเติม (WIFI) พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 จุด
18/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 จุด
28/03/2560 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และวันเริมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
19/03/2560 ประกาศราคากลาง โครงการงานถมดินพร้อมบดอัดแน่น บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

18/01/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
26/12/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนภายในบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย) หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
26/12/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
23/11/2559 ประกาศราคากลาง โครงการงานถมดินพร้อมบดอัดแน่น บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
15/11/2559 ประมาณกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมราวกันตก พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณลำเหมืองหนองบัว ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
03/11/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
23/10/2559 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิดจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
21/10/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
11/08/2559 โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 3 จุด และติดตั้งราวเหล็กกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุด
03/08/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลแม่สรวย จำนวน 2 คัน
Read More >

รายงานสรุปผลเทศบาลตำบลแม่สรวย

10/04/2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
19/03/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
19/03/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
06/01/2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
30/12/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
28/11/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
23/10/2559 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559
17/10/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
07/10/2559 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
19/09/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
Read More >

ประมวลภาพกิจกรรม

  • ซ้อมอัคคีภัยในสถานศึกษา
  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
  • โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
  • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน
  • โครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต ทตแม่สรวย
  • โครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต ทตแม่สรวย
  • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดำเนินการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลแม่สรวย ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมุ่งเน้นในการนำพาสังคมไปสู่การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้ีัรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด

Click Here